Αρχική Σελίδα

LOGO-CHEM7 Medium

 

 mscbanner2017July

strategicCover     odigosSpoudon     courseOutline

 

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΠΠΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών. Του μοναδικού ΠΠΣ στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του ΠΠΣ Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το ΠΠΣ Μηχανολογίας. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών των ΠΠΣ υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων. Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής, (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).      

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για την ίδρυση του Τμήματος, τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών του, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις γενικότερες δραστηριότητες του Τμήματος. Απευθύνεται κατά συνέπεια σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος για την παροχή σ΄ αυτούς κάθε τρέχουσας πληροφορίας σε θέματα των σπουδών τους.

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Αν. Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

PostHeaderIcon Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 06:32)

 

PostHeaderIcon ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021 - 2022 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

PostHeaderIcon ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πτυχίου, μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2022 αλλά και προηγούμενων εξεταστικών, να υποβάλουν την αίτηση για πτυχίο-ορκωμοσία, από 10/03/22 μέχρι 22/03/22, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος, της οποίας η ημερομηνία πραγματοποίησης θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση (σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15/04/2022).

 

Αιτήσεις για πτυχίο - ορκωμοσία μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές και οι φοιτητές θα ορκιστούν σε επόμενη ορκωμοσία.

 

Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση για βεβαίωση περάτωσης/πτυχίο/ορκωμοσία δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση ορκωμοσίας ή και την απλή αίτηση για την περάτωσης σπουδών (διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης και του γραφείου Σίτισης – Στέγασης
  • Υ.Δ. ότι δεν υπάρχει οφειλή στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Μηχανολόγοι μόνο).

 

Η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στπ Μεγάλο-Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας.

 

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την τελετή ορκωμοσίας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου καθομολόγησης, των λοιπών σχετικών εγγράφων και την παράδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

 

Συνιστούμε συχνή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος για τυχόν αλλαγές της διαδικασίας που πιθανόν να προκύψουν αλλά και για το αναλυτικό πρόγραμμα ορκωμοσίας, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.