Αρχική Σελίδα

LOGO-CHEM7 Medium

 

 mscbanner2017July

strategicCover     odigosSpoudon     courseOutline

 

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΠΠΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών. Του μοναδικού ΠΠΣ στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του ΠΠΣ Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το ΠΠΣ Μηχανολογίας. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών των ΠΠΣ υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων. Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής, (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).      

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για την ίδρυση του Τμήματος, τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών του, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις γενικότερες δραστηριότητες του Τμήματος. Απευθύνεται κατά συνέπεια σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος για την παροχή σ΄ αυτούς κάθε τρέχουσας πληροφορίας σε θέματα των σπουδών τους.

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Αν. Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

PostHeaderIcon Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων θεωρίας, φροντιστηρίου και ασκήσεις πράξης (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα – μάθημα, φροντιστήριο, ασκήσεις πράξης, σεμινάριο - (λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα κατά την προηγούμενη τριετία) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50) (Παρ. 2, Άρθρο. 3, ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1, ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020). Στα συγκεκριμένα μαθήματα όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα προσφέρεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, συστήνεται η σύσταση ολιγομελών ομάδων με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) φοιτητών για τη διενέργεια δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού προσωπικού (εφόσον δύναται), υποψήφιων διδακτόρων (εάν δύναται) και μεταπτυχιακών φοιτητών (εφόσον δύναται) για την υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς (με δημιουργία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών), με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίστηκε για τις 28/09/2020 σύμφωνα με το ακαδημαικό ημερολογιο που αναρτηθηκε απο το Πανεπιστήμιο (αρχείο). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων (π.χ. εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα) θα αναρτηθεί στη σελίδα του εκάστοτε μαθήματος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/ από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, αντίστοιχα.

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 19 Σεπτέμβριος 2020 15:10)

 

PostHeaderIcon Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

 

PostHeaderIcon ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2020-2021

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των χειμερινών εξαμηνων είναι το εξης (πατήστε εδώ).

Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εφαρμόζει πιστά την ΚΥΑ αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09/2020) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».

Τα Εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα φοιτητών ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού) (εδάφιο α, παρ.1, άρθρο 5).

Σχετικά με τα Θεωρητικά μαθήματα, σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (παρ. 2, άρθρο 3).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων θα αναρτηθεί στη σελίδα του εκάστοτε μαθήματος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/ από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, αντίστοιχα.

Τελευταία Ενημέρωση (Κυριακή, 06 Σεπτέμβριος 2020 13:06)