Αρχική Σελίδα

LOGO-CHEM7 Medium

 

 mscbanner2017July

strategicCover     odigosSpoudon     courseOutline

 

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΠΠΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών. Του μοναδικού ΠΠΣ στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του ΠΠΣ Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το ΠΠΣ Μηχανολογίας. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών των ΠΠΣ υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων. Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής, (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).      

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για την ίδρυση του Τμήματος, τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών του, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις γενικότερες δραστηριότητες του Τμήματος. Απευθύνεται κατά συνέπεια σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος για την παροχή σ΄ αυτούς κάθε τρέχουσας πληροφορίας σε θέματα των σπουδών τους.

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Αν. Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

PostHeaderIcon Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

PostHeaderIcon ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη οδηγία (ΦΕΚ 1699/τ.Β'/05-05-2020), δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Φορέα Πρακτικής Άσκησης και με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε φορέα.

Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης των πρακτικών των φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου που διακόπηκαν αλλά και των πρακτικών του εαρινού εξαμήνου που ήταν να αρχίσουν στη 01/04/2020, ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020 (01/06/2020).

Ως εκ τούτου, για όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν ή επρόκειτο να αρχίσουν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ, θα δημιουργηθούν νέες συμβάσεις:

  • Για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου των οποίων η πρακτική διακόπηκε, η ημερομηνία λήξης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες που χάθηκαν μεταξύ 17/03/2020 και 30/04/2020.
  • Για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που επρόκειτο να αρχίσουν στη 01/04/2020, η πιθανή ημερομηνία λήξης θα είναι στις 30/11/2020.

 

Για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ:

Οι φοιτητές που διεξήγαγαν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και διεκόπη προσωρινά, θα πρέπει να φροντίσουν για τη δημιουργία νέων συμβάσεων, σε συνεννόηση με τους φορείς απασχόλησης.

Η ημερομηνία λήξης της νέας σύμβασης, θα λαμβάνει υπόψη, την παράταση ίσου χρονικού διαστήματος με αυτό της απαγόρευσης και το σύνολο των ημερών απασχόλησης θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών (6 μήνες).

Οι φοιτητές που επρόκειτο να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, θα πρέπει εκ' νέου να έρθουν σε συνεννόηση με τους φορείς απασχόλησης και να προσαρμόσουν τις συμβάσεις τους, στις νέες ημερομηνίες έναρξης. Η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι από 11.5.2020 και μετέπειτα, εφόσον οι φορείς στους οποίους θα διεξάγουν την πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες δίδονται σε καθημερινή βάση στην ιστοσελίδα http://work.emt.ihu.gr/

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 07 Μάιος 2020 14:50)

 

PostHeaderIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα Εργαστήρια ΟΛΩΝ των μαθημάτων θα συνεχισθούν/αναπληρωθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ενημέρωση για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται από τους Καθηγητές από την πλατφόρμα eclass του κάθε μαθήματος (https://eclass.emt.ihu.gr/). Η συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτική κατά αναλογία της υποχρεωτικής παρουσίας των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Το πλαίσιο των απουσιών που ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία εφαρμόζεται και για τα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα. Για τον λόγο αυτό κατά την είσοδο στην πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση του εξ αποστάσεως εργαστηρίου, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από τους φοιτητές του ονοματεπώνυμού τους και του ΑΜ. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους καθηγητές των εκάστοτε εργαστηρίων. Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί επίσης και η εξέταση ΟΛΩΝ των εργαστηριακών μαθημάτων. Ο τρόπος διεξαγωγής καθώς και η ημερομηνία/ώρα διεξαγωγής θα οριστεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή.
 
Η εξεταστική Περίοδος του Ιουνίου 2020 θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων που θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εξέταση ΟΛΩΝ των θεωρητικών μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως.
 
Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η ημερομηνία παρουσίασης είναι προκαθορισμένη βάση κανονισμού (μετά το τέλος της Εξεταστικής Ιουνίου και για τις επόμενες 10 ημέρες).

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 14 Μάιος 2020 18:20)