Αρχική Σελίδα Έρευνα Αποφοίτων

PostHeaderIcon Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ταυτότητα  έρευνας

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων σχετικών με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος, όπως ποσοστά ανεργίας, «ποιότητα» απασχόλησης, ανταπόκριση του επιπέδου σπουδών στις ανάγκες της αγοράς, ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές καθώς επίσης προτάσεις των αποφοίτων.

Η έρευνα έγινε με βάση τους εξής δύο άξονες:

  • Αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων αποφοίτων του Τμήματος για να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση λάθους.
  • Πλήρης αντικειμενικότητα κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων ώστε να καταγραφεί η πραγματική διάσταση του θέματος.

Η επικοινωνία με τους αποφοίτους του Τμήματος έγινε τηλεφωνικά από 19.9.2010 έως 20.12.2010. Καταφέραμε να επικοινωνήσαμε τελικά με 446 σε σύνολο 1384 (ποσοστό 32%) αποφοίτων με τυχαία κατανομή των ετών αποφοίτησης. Επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση των αποφοίτων στην προσπάθεια αυτή ήταν γενικά πολύ θετική.

Οι απαντήσεις που λάβαμε από τους αποφοίτους καταχωρήθηκαν στο εργαστήριο Στατιστικής Ανάλυσης του Τμήματος στο λογισμικό SPSS 16.0, με το οποίο έγινε στη συνέχεια η στατιστική ανάλυση.

Ως Προϊστάμενος του Τμήματος θέλω να ευχαριστήσω τους Καθηγητές Εφαρμογών Αναστασία Λαζαρίδου και Δημήτριο Μαρμάνη και την Επιστημονική Συνεργάτιδα Μαριάννα Κεφάλα, οι οποίοι επωμίσθηκαν το βάρος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και καταγραφής των απαντήσεων των αποφοίτων. Η στατιστική επεξεργασία και η γραφική απεικόνιση των δεδομένων έγιναν από τον Εργαστηριακό Συνεργάτη Νικόλαο Κόκκινο, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για τη συμβολή του στην επιτυχία του έργου.

………………………

Ανάλογη έρευνα έγινε και το έτος 1998 επίσης με πρωτοβουλία του Τμήματος. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση των αποτελεσμάτων της τωρινής έρευνας με τα αποτελέσματα της έρευνας του έτους 1998 όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα γραφήματα.

Συμπεράσματα:

  • Η ανεργία αυξήθηκε μεν σε σχέση με την έρευνα του 1998 (από 5% σε 15%) εξακολουθεί όμως να είναι μικρή σε σχέση με άλλους κλάδους.
  • Οι άνεργοι είναι κυρίως ηλικίας μέχρι 29 ετών.
  • Είναι εκπληκτικό το εύρος των θέσεων εργασίας των αποφοίτων μας.
  • Οι αμοιβές κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση και με την οικονομική συγκυρία. Οι αμοιβές σε σχέση με το 1998 μετατοπίσθηκαν κατά μέσο όρο προς τα μεσαία επίπεδα.
  • Η σχετικότητα της εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δηλώνεται σε ποσοστό 63% και είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με το 1998 (54%).
  • Είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των αποφοίτων που θεωρεί επαρκείς τις γνώσεις που έλαβε από το Τμήμα.
  • Ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές σε σχέση με το 1998 αυξήθηκε το ποσοστό των αποφοίτων που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master (από 2% το 1998 σε 7% το 2010), ενώ μειώθηκε το ποσοστό των αποφοίτων που συνέχισε σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές (από 13% το 1998 σε 2% το 2010).
  • Από τις προτάσεις των αποφοίτων μας μπορούν να εξαχθούν μερικά μόνο συμπεράσματα. Οι «παλιοί» απόφοιτοι για παράδειγμα προτείνουν τη διδασκαλία μαθημάτων που διδάσκονται ήδη στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα αυτά προτείνεται να διδαχθούν, επειδή δεν υπήρχαν στο «παλιό» πρόγραμμα σπουδών.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

 

Αχιλλέας Χριστοφορίδης

Καθηγητής