Αρχική Σελίδα Έκθεση Αξιολόγησης

PostHeaderIcon Άριστη η Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος

Άριστη η Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)

 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΔΙΠ αξιολογήθηκε από 4μελή Επιτροπή από την Δευτέρα 4 Απριλίου έως την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν τα εξής:

  1. Dr. George J. Moridis, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.
  2. Prof. S. Pratsinis, ETH Zurich, Switzerland.
  3. Prof. M. Gavaises, City University London, United Kingdom.
  4. Dr. E. Kiriakidis, DEPA, Athens, Greece.

 

Επισυνάπτεται η Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί άριστη.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της έκθεσης αξιολόγησης είναι τα εξής:

 

«The quality of education within the department has been excellent for a number of years, a fact that was well articulated by all groups (students, alumni and industry). There was a strong feeling of ownership by students, support personnel and faculty, as well as of pride in the Department. The infrastructure for laboratory education is at a high level primarily due to the efforts of the faculty to secure grants for its financing from the Greek state (Archimedes Projects). The laboratory maintenance was outstanding. The laboratory education was characterized by a small ratio of teacher-to-student (1/7), assuring high quality of training to the students and on a par with that of some of the best universities outside Greece…….»

«The overall unemployment of Department graduates is less than 15%....... Most graduates find employment within 6 months from graduation, and around 70% of them work in jobs relevant to their studies. The EC believes that this is a remarkable achievement of the Department».

«……. the Department's interest in, and desire for, a significant research component are obvious and intense».

«The self-confidence of students, and the grasp of the skills and knowledge acquired in this department, is quite remarkable».

«The human infrastructure aimed at supporting the students' transition to industry is quite impressive».

«The close connection of the Department to the Greek industry helps maintain its connection to reality, and even catalyzes change and adoption of new ideas in its programs».

«……. research results have been recently published in high quality (high-impact factor) journals».

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

 

Αχιλλέας Χριστοφορίδης

Καθηγητής