Αρχική Σελίδα Πρακτική Άσκηση

PostHeaderIcon Πρακτική Άσκηση

 • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι εξάμηνη και αμειβόμενη.

Η αμοιβή των φοιτητών καθορίζεται από την αριθμ. Ε5/4825/16.06.86 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με αυτήν ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης πρέπει να αμείβεται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 • Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι δύο (2). Η πρώτη αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Μαρτίου.

Φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός των ορισμένων παραπάνω χρονικών περιόδων, μπορούν να το κάνουν κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρεία που οι ίδιοι θα επιλέξουν.

 • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ανηρτημένος πίνακας εταιρειών στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις οποίες οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση.
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,  για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ο φοιτητής  πρέπει:
  • Να βρίσκεται τουλάχιστον στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών του.
  • Να έχει περάσει τα 10 από τα 14 μαθήματα Ειδικότητας (Γ.Σ. πρ. 4η/12-11-13 θέμα 2ο και
  • τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του.
 • Οι φοιτητές που δικαιούνται να κάνουν πρακτική άσκηση,  συμπληρώνουν το έντυπο «Ε1. Αίτηση για πρακτική άσκηση»  που  βρίσκεται  στην ιστοσελίδα του Τμήματος και το καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος,  για μεν την πρώτη περίοδο μέχρι τις 15 Μαρτίου, για δε τη δεύτερη περίοδο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.  Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, μπορεί να υπάρξει παράταση μίας (1) ή δύο (2) ημερών, ανάλογα με το εάν οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με μία (1) ή δύο (2) μη εργάσιμες ημέρες.
 • Οι αιτήσεις των φοιτητών ελέγχονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Με ανακοινώσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και αίθουσα, προκειμένου να γίνει η κατανομή των θέσεων της Πρακτικής Άσκησης.
 • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι φοιτητές λαμβάνουν τέσσερα (4) έντυπα:
  1. Βεβαίωση σπουδών, υπογεγραμμένη από τη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να κάνει Πρακτική Άσκηση.
  2. Ειδική σύμβαση εργασίας για Πρακτική Άσκηση εις τριπλούν, η οποία συμπληρώνεται από τον φοιτητή και υπογράφεται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο του Τμήματος και την Εταιρεία, στην οποία θα κάνει την πρακτική του άσκηση ο φοιτητής.
  3. Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται κάθε εβδομάδα από τον ασκούμενο φοιτητή.
  4. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία της Εταιρείας που θα γίνει η Πρακτική Άσκηση.  Το έντυπο αυτό «Ε2.Πίνακας με στοιχεία της Εταιρείας» βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Ο φοιτητής καταθέτει στην Εταιρεία το έντυπο βεβαίωσης σπουδών και την εις τριπλούν Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας υπογράφει τα τρία (3) πανομοιότυπα έντυπα Ειδικής Σύμβασης, κρατάει το ένα (1) και επιστρέφει τα άλλα δύο (2). Από αυτά, το ένα (1) έντυπο το κρατάει ο φοιτητής, ενώ το δεύτερο έντυπο αποστέλλεται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος
 • Μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:
  1. To βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Στην τελευταία σελίδα του βιβλιαρίου υπογράφει ο Προϊστάμενος του φοιτητή στην Εταιρεία και προστίθεται η σφραγίδα της Εταιρείας.
  2. Βεβαίωση της Εταιρείας ότι απασχόλησε τον φοιτητή έξι (6) μήνες στα πλαίσια της Πρακτικής του Άσκησης και φωτοτυπία του βιβλιαρίου ενσήμων του ΙΚΑ, σε περίπτωση που ο φοιτητής ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ.
  3. Συμπληρωμένο στατιστικό δελτίο / ερωτηματολόγιο σχετικά με την Πρακτική Άσκηση. Το σχετικό έντυπο «Ε3. Ερωτηματολόγιο -Στατιστικά στοιχεία Πρακτικής Άσκησης» υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Αναστασία Λαζαρίδου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Περισσότερα Άρθρα...