Αρχική Σελίδα Διεθνείς Συνεργασίες

PostHeaderIcon Διεθνείς Συνεργασίες

Το Τμήμα συμμετέχει δια του ΤΕΙ Καβάλας στο Δίκτυο Αριστείας INSIDE – PORES που συντονίζει το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Στα πλαίσια αυτά εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις της Σχολής είναι συνδεδεμένες online με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, στις οποίες συμμετέχουν τα εξής Ιδρύματα:

  • University of Leipzig – Department of Interface Physics.
  • University of Antwerp.
  • Imperial College.
  • Universität Stuttgart, Institut für Technische Chemie I.
  • Technical University of Delft.
  • Universidad de Alicante – Departamento de Quimica Inorganica.
  • University of Hannover – Institut für Physikalische Chemie and Elektrochemie.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ciss.teikav.edu.gr