Αρχική Σελίδα

LOGO-CHEM7 Medium

 

 mscbanner2017July

strategicCover     odigosSpoudon     courseOutline

 

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΠΠΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών. Του μοναδικού ΠΠΣ στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του ΠΠΣ Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το ΠΠΣ Μηχανολογίας. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών των ΠΠΣ υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων. Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής, (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).      

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για την ίδρυση του Τμήματος, τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών του, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις γενικότερες δραστηριότητες του Τμήματος. Απευθύνεται κατά συνέπεια σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος για την παροχή σ΄ αυτούς κάθε τρέχουσας πληροφορίας σε θέματα των σπουδών τους.

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Αν. Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

PostHeaderIcon Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Οι φοιτητές οφείλουν να συμβουλευθούν τον Κανονισμό εκπόνησης Πτυχιακών εργασίων (πατήστε εδώ) και ακολούθως εφόσον πληρούν τα κριτήρια (και επιθυμούν) να απευθυνθούν στους Υπεύθυνους Καθηγητές ωστε να γίνει η ανάληψη του θέματος.

Προτείνόμενα θέματα για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 βρίσκονται εδώ (πατήστε εδώ).

Ακολούθως πρέπει να γίνει η δήλωση του μαθήματος "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" αποκλειστικά στις ημερομηνίες που θα ορίσει το Τμήμα.

 

PostHeaderIcon ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ)

Η σελίδα https://uniportal.ihu.gr/του νέου φοιτητολογίου unitron, είναι έτοιμη και θα αντικαταστήσει την e-secretariat.emt.ihu.gr. Η πρόσβαση των φοιτητών θα γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιούσαν και για την πρόσβαση στην e-secretariat.emt.ihu.gr.

 

PostHeaderIcon ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λόγω συνέχισης των τεχνικών εργασιών για τη μετάπτωση του Πανεπιστημίου σε νέο γραμματειακό προγραμμα, δεν κατέστη ακόμη εφικτό να προβούν οι φοιτητές σε διορθωτικές δηλώσεις. Ως εκ τούτου, με βάση τα κάτωθι κριτήρια, μπορούν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις (ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους) να προσέλθουν στις εξετάσεις και να εξεταστούν ανεξαρτήτως αν έχουν δηλώσει το μάθημα στο παρόν εξάμηνο (με δεδομένο όμως ότι θα το δηλώσουν οταν ενεργοποιηθούν οι διορθωτικές δηλώσεις).
Προϋποθέσεις:
- Οι φοιτητές από το 1ο έως και το 6ο εξάμηνο μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα των μονών εξαμήνων και έως 35 ώρες.
- Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου μπορούν να δηλώνουν, δίχως όριο ωρών, τα μαθήματα των μονών εξαμήνων.
- Οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο και πάνω μπορούν, πέρα από τα μαθήματα των μονών εξαμήνων, να δηλώνουν και τις θεωρίες/εργαστήρια των μαθημάτων των ζυγών εξαμήνων (εμβόλιμη), με την προϋπόθεση να έχουν δηλώσει το μάθημα μία φορά στο παρελθόν.
 
 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 15:44)