Αρχική Σελίδα Διοίκηση Τμήματος

PostHeaderIcon Διοίκηση του Τμήματος

Το ΠΠΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών που ανήκει πλέον στο Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοικείται από το συλλογικό Όργανο της Συνέλευσης και από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Στην Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Εκπρόσωποι των Φοιτητών.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Ζ. Κύζας με θητείες: 01.09.2019 έως 31.08.2021, 01.09.2021 έως 31.08.2023, 01.09.2023 έως 31.08.2025