Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Σχεδίαση με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

PostHeaderIcon Σχεδίαση με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Στο εργαστήριο Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ διεξάγονται επιλεγμένες ασκήσεις με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχεδίασης τεχνικού σχεδίου κάνοντας χρήση Η/Υ.

Το εργαστήριο διεξάγεται σε αίθουσα εξοπλισμένη με είκοσι δύο (22) Η/Υ συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο. Στους Η/Υ είναι εγκατεστημένο σχεδιαστικό λογισμικό. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα δικτυακής εκτύπωσης.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγονται οι παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

  • Εισαγωγή στη σχεδίαση με Η/Υ και οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας με στόχο τη γνωριμία με τις βασικές λειτουργίες εισόδου στη σχεδιαστική επιφάνεια, τη διαμόρφωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, την εκμάθηση τρόπου εκτέλεσης εντολών, την εκμάθηση των μορφών συντεταγμένων και των εντολών σχεδίασης ευθύγραμμου τμήματος, διαγραφής αντικειμένων και τρόπων επιλογής αντικειμένων.
  • Εκμάθηση εντολών σχεδίασης και χρήση βοηθημάτων σχεδίασης με στόχο την εκμάθηση εντολών σχεδίασης κύκλου και εντολών διαμόρφωσης, μετακίνησης και αντιγραφής, την εκμάθηση και εξάσκηση στα βοηθήματα έλξης του σταυρονήματος (όπως έλξη στο άκρο, έλξη στο μέσο, έλξη στο κέντρο, έλξη στην τομή, κλπ.).
  • Γνωριμία και εκμάθηση εντολών διαμόρφωσης με στόχο την εκμάθηση εντολών διαμόρφωσης, μετακίνησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής σε σταθερή απόσταση, μεγέθυνσης, αποκοπής, επέκτασης και καθρεφτίσματος.
  • Γνωριμία και εκμάθηση συνδυασμένων εντολών σχεδίασης και διαμόρφωσης με στόχο την εκμάθηση εντολών σχεδίασης πολυγώνου, ενοποιημένης γραμμής, διπλής γραμμής καθώς επίσης την εκμάθηση εντολών διαμόρφωσης πλαγιότμησης, καμπύλωσης, διάσπασης και διαμόρφωσης ενοποιημένης γραμμής.
  • Δημιουργία και εισαγωγή κειμένου στα σχέδια με στόχο την εκμάθηση καθορισμού των παραμέτρων γραφής με την εντολή διαμόρφωσης κειμένου, την εισαγωγή κειμένου στα σχέδια με την εντολή κειμένου και την εκμάθηση εντολής τροποποίησης υπάρχοντος κειμένου.
  • Σχεδίαση διαγραμμάτων ροής με στόχο τη γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδίασης διαγραμμάτων ροής, τη γνωριμία με τα εξαρτήματα των διαγραμμάτων ροής και την εκμάθηση σχεδίασης τους.
  • Σχεδίαση διαγραμμάτων παραγωγής και οργάνων με στόχο τη γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδίασης διαγραμμάτων παραγωγής και οργάνων και τη γνωριμία με τα εξαρτήματα των διαγραμμάτων παραγωγής και οργάνων.
  • Διαστασιολόγηση και διαγραμμίσεις με στόχο την εκμάθηση των επιμέρους παραμέτρων των διαστάσεων, την εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής διαστάσεων σε σχέδια, τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την εφαρμογή διαγραμμίσεων και την επιλογή του τύπου διαγράμμισης.
  • Οργάνωση σχεδίου και ομαδοποιήσεις με στόχο την παρουσίαση της ανάγκης οργάνωσης του σχεδίου σε ομαδοποιημένες ενότητες, την εκμάθηση του τρόπου δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων ενοτήτων, την εκμάθηση του τρόπου διαμόρφωσης και ομαδικής διαχείρισης των ιδιοτήτων των επιμέρους επιπέδων ενοτήτων και τη δημιουργία βιβλιοθηκών με ομαδοποιημένα αντικείμενα.
  • Εκτυπώσεις με στόχο τη γνωριμία με τις κλίμακες εκτύπωσης και την εκμάθηση του τρόπου καθορισμού της περιοχής εκτύπωσης και της παραμετροποίησης της.

 

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος