Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Στατιστική ανάλυση

PostHeaderIcon Στατιστική ανάλυση

Σκοπός του εργαστηρίου Στατιστικής Ανάλυσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση λογισμικών πακέτων στατιστικής για να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες οργάνωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας στατιστικών δεδομένων.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 22 Η/Υ συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο. Σε όλους τους Η/Υ βρίσκονται εγκατεστημένα ειδικά στατιστικά πακέτα, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των ασκήσεων εφαρμοσμένης στατιστικής ανάλυσης.

Στις ασκήσεις που διεξάγονται στα πλαίσια του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Εισαγωγή δεδομένων και κωδικοποίηση.
 • Πίνακες συχνοτήτων.
 • Eπανακωδικοποίηση τιμών.
 • Πίνακες συνάφειας – διασταυρώσεων.
 • Aριθμητικά περιγραφικά μέτρα.
 • Γραφικές παραστάσεις.
 • Διάγραμμα διασκόρπισης.
 • Σχέση μεταβλητότητας και συμμεταβλητότητας. Εύρεση συντελεστή συσχέτισης Pearson.
 • Aνάλυση παλινδρόμησης.
 • Υπολογισμός πιθανοτήτων των παρακάτω κατανομών:
  • Διωνυμικής.
  • Υπεργεωμετρικής.
  • Γεωμετρικής.
  • Αρνητικής διωνυμικής.
  • Κατανομής Poisson.
  • Κανονικής.
  • Εκθετικής.

Εκτός των ασκήσεων στο εργαστήριο γίνεται στατιστική επεξεργασία δεδομένων διαφόρων προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του Τμήματος.
 • Στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων κατά τη μεταφορά τους από τα διυλιστήρια στις δεξαμενές αποθήκευσης της Εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης».

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγήτρια Εφαρμογών Παρθένα Καζαντζίδου