Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΑΜΚΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

PostHeaderIcon ΑΜΚΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Διαδικασία απόκτησης ΑΜΚΑ είναι η παρακάτω:

1) Στην Αστυνομία για Έκδοση Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη.
        Χρειάζεται να έχετε μαζί σας:
        -την ταυτότητα,
        -το Πάσο,
        -μια βεβαίωση Σπουδών και
       -3 μικρές έγχρωμες φωτογραφίες

2) Στο ΚΕΠ όπου με τη Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη αποδίδεται το ΑΜΚΑ

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).