Αρχική Σελίδα Εργαστήρια ΣΑΕ Ι

PostHeaderIcon ΣΑΕ Ι

Με χρήση των γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές στα μαθήματα των ΣΑΕ και χρησιμοποιώντας αυτές σαν εφαλτήριο, στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των Σ.Α.Ε. γίνεται η βασική μελέτη όλων εκείνων των θεμάτων που πρέπει να γνωρίζει ένας Μηχανικός Πετρελαίου στο χώρο του αυτοματισμού. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στο εργαστήριο είναι δομημένο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν και να μελετήσουν άριστα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά σχεδόν το σύνολο των εφαρμογών των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου όπου εμπλέκεται ένας Μηχανικός Πετρελαίου.

Το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό. Υπάρχουν, αναπτύγματα όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν οι σπουδαστές πληθώρα εργαστηριακών ασκήσεων, ικανός αριθμός Η/Υ καθώς και PLC.

Οι σπουδαστές με το τέλος του εξαμήνου θα έχουν ασκηθεί πρακτικά σε βασικές μονάδες συστημάτων ελέγχου όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Θα έχουν αντιληφθεί τη βασική δομή και τον τρόπο λειτουργίας  ενός ΣΑΕ. Θα έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της συνάρτησης μεταφοράς στη μελέτη των συστημάτων όπως και της έννοιας της χρονικής απόκτησης. Θα είναι σε θέση να ελέγξουν την ευστάθεια και την ακρίβεια απλών ΣΑΕ.

Ενότητες εργασιών που μπορούν να υλοποιηθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την άσκηση των σπουδαστών:

  • Υπολογισμός συνάρτησης μεταφοράς
  • Κυκλώματα με τελεστικό ενισχυτή
  • Αναλογικός έλεγχος κινητήρα συνεχούς ρεύματος.
  • Αναλογικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου
  • Βιομηχανικοί ελεγκτές τύπου P.I.D.

 

Για την άσκηση 1 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 2 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 3 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 4 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 6 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 7 πατήστε εδώ.