Αρχική Σελίδα Εργαστήρια ΣΑΕ ΙΙ

PostHeaderIcon ΣΑΕ ΙΙ

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι τα συστήματα μετρήσεων και κυρίως τα αισθητήρια και οι μετατροπείς. Ο στόχος του εργαστηριακού μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αισθητηρίων και μετατροπέων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία πετρελαίου καθώς και των αρχών λειτουργίας τους.  Έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί η εξάντληση όλων των ειδών των αισθητηρίων και μετατροπέων που υπάρχουν. Αντίθετα έχει γίνει προσπάθεια να καταταχθούν τα αισθητήρια και οι μετατροπείς βάσει της αρχής λειτουργίας τους. Στο εμπόριο κυκλοφορούν πάρα πολλοί τύποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται συνέχεια νέοι τύποι.

Οι ασκούμενοι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία να αποφασίσουν για την επιλογή του καταλληλότερου αισθητήριου ή μετατροπέα για κάθε εφαρμογή που θα τους ζητηθεί.

Σημαντικό βάρος δίνεται στο συσχετισμό του κόστους του αισθητηρίου ή μετατροπέα με την λειτουργικότητα και ακρίβειά του.

Ενότητες εργασιών που μπορούν να υλοποιηθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την άσκηση των σπουδαστών:

  • Μέτρηση πίεσης με σωλήνα BOURDON
  • Μέτρηση αγωγιμότητας και αλατότητας
  • Βαθμονόμηση ροταμέτρου
  • Μέτρηση θερμοκρασίας
  • Μέτρηση παροχής

 

Για την άσκηση 7 πατήστε εδώ.

Για την άσκηση 8 πατήστε εδώ.