Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

PostHeaderIcon Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» διεξάγονται επιλεγμένες ασκήσεις από τους τομείς της χημείας και της μορφοποίησης των πολυμερών. Στόχος είναι η εξάσκηση των φοιτητών

 • στη «διαφορετικότητα» της μακρομοριακής χημείας,
 • στην πολλαπλή δυνατότητα μορφοποίησης των πολυμερών.

Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο ποσοστό με απλές εργαστηριακές διατάξεις, (εικόνες 1 και 2), ενώ στο τελικό στάδιο του εργαστηρίου εξασκούνται οι φοιτητές στη λειτουργία του εκβολέα, (εικόνα 3).

Στα πλαίσια αυτά διεξάγονται οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Αποσύνθεση πολυμερούς.
 • Ανίχνευση αλογόνου σε πολυμερή που περιέχουν αλογόνα.
 • Εστεροποίηση ως παράδειγμα αντίδραση πολυσυμπύκνωσης.
 • Παραγωγή αφρώδους πολυουρεθάνης.
 • Παρασκευή ενός φαινοπλάστη.
 • Σκλήρυνση ενισχυμένης πολυεστερικής ρητίνης.
 • Μορφοποίηση θερμοπλαστικών με πίεση, (εικόνα 1).
 • Διόγκωση πολυστυρενίου.
 • Μορφοποίηση θερμοσκληρυνόμενου με πίεση (εικόνα 2).
 • Παραγωγή ίνας από μακρομοριακή πρώτη ύλη.
 • Μορφοποίηση θερμοπλαστικών με εκβολή, (εικόνα 3).

 

polymeri1 

Εικόνα 1. Διάταξη μορφοποίησης θερμοπλαστικού με (υπο)πίεση

 

polymeri2

Εικόνα 2. Πρέσα μορφοποίησης θερμοσκληρυνόμενου σε φούρνο

 

polymeri3

Εικόνα 3. Μονοκόχλιος εκβολέας