Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εναλλαγή Θερμότητας

PostHeaderIcon Εναλλαγή Θερμότητας

Στο εργαστήριο του μαθήματος Εναλλαγή Θερμότητας εμπεδώνεται στην πράξη το κεφάλαιο της εναλλαγής θερμότητας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται κατ΄ αρχήν ένα ομοίωμα βιομηχανικού εναλλάκτη (εικόνα 1) και στη συνέχεια μια μονάδα εναλλάκτη διπλού σωλήνα νερού – νερού, (εικόνα 2).

 

ergenallagisthermotitas1 

Εικόνα 1. Ομοίωμα βιομηχανικού εναλλάκτη

 

ergenallagisthermotitas2 

Εικόνα 2.  Εναλλάκτης διπλού σωλήνα νερού – νερού

 

Το εργαστήριο περατώνεται με την κατάθεση μιας εργασίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Λειτουργία του εναλλάκτη κατ΄ ομορροή και αντιρροή.
  • Τιμές μετρήσεων διαφόρων παραμέτρων σε όλες τις συνθήκες, (θερμοκρασίες, ογκομετρικές παροχές, κλπ.),
  • Υπολογισμοί θερμότητας εναλλαγής.
  • Απόδοση του εναλλάκτη.
  • Διαγράμματα θερμοκρασίας – μήκους εναλλάκτη,
  • Υπολογισμοί του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας σε όλες τις συνθήκες.
  • Υπολογισμοί μέσης τιμής του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας.
  • Υτπολογισμοί του συντελεστή αγωγιμότητας της σωλήνωσης.

  

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγητής Εφαρμογών Κωνσταντίνος Βασιλειάδης