Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Μηχανική Ρευστών

PostHeaderIcon Μηχανική Ρευστών

Η Μηχανική Ρευστών αποτελεί προαπαιτούμενο μάθημα της Ειδικής Χημικής Μηχανολογίας Ι. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται η ροή σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς, η ομοιωματική και η διαστατική ανάλυση καθώς επίσης οι μετρήσεις ροής και τα όργανα ελέγχου.

Επειδή το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελεί εισαγωγικό εργαστήριο μαθημάτων,  τονίζεται κατ΄ αρχήν ιδιαίτερα στους φοιτητές η ορθή λήψη των μετρήσεων, η κατασκευή διαγραμμάτων, η εξαγωγή συμπερασμάτων, κλπ.

Στο εργαστήριο διεξάγονται οι εξής ασκήσεις:

  • Υπολογισμός αριθμού Reynolds, (εικόνα 1).
  • Εξέταση εξαναγκασμένης δίνης, (εικόνα 2).
  • Εξέταση ελεύθερης δίνης, (εικόνα 2).
  • Μέτρηση ιδιοτήτων των ρευστών.
  • Λειτουργία μετρητή Venturi, (εικόνα 3).
  • Υπολογισμοί απωλειών σε ευθύγραμμο αγωγό, καμπυλώσεις, βαλβίδες, συστολές – διαστολές, (εικόνα 4).

 

michanikireyston1  

Εικόνα 1.  Συσκευή Reynolds

 

michanikireyston2

Εικόνα 2 Συσκευή εξαναγκασμένης και ελεύθερης δίνης

 

michanikireyston3

Εικόνα 3. Συσκευή Venturi

 

michanikireyston4 

Εικόνα 4. Διάταξη υπολογισμού απωλειών σε ευθύγραμμο αγωγό, καμπυλώσεις, βαλβίδες, συστολές – διαστολές