Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Ειδική Χημική Μηχανολογία ΙΙ

PostHeaderIcon Ειδική Χημική Μηχανολογία ΙΙ

Το μάθημα της Ειδικής Χημικής Μηχανολογίας ΙΙ πραγματεύεται τη μεταφορά θερμότητας με υδρατμό, κεφάλαια των χημικών αντιδραστήρων, της καύσης, της θέρμανσης και ψύξης. Στο εργαστήριο του μαθήματος παρέχεται εργαστηριακή εξάσκηση σε στοιχεία των παραπάνω τομέων χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγονται οι εξής ασκήσεις:

  • Υπολογισμός ισοζυγίου ενέργειας κατά την καύση σε λέβητα παραγωγής ατμού. Χρησιμοποιούνται τιμές μετρήσεων που έχουν ληφθεί από αυτόνομη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύση ντήζελ, (εικόνα 1).

 

ximikimixanologiaii1

Εικόνα 1. Μονάδα παραγωγής ατμού για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

 

  • Διάφοροι υπολογισμοί σε ακροφύσια. Χρησιμοποιούνται τιμές μετρήσεων που έχουν ληφθεί από αυτόνομη μονάδα που περιλαμβάνει ατμογεννήτρια, διάφορα ακροφύσια, μανόμετρα, κλπ.

 

ximikimixanologiaii2 

Εικόνα 2. Μονάδα με διάφορα ακροφυσία

 

  • Χημική κινητική αντιδράσεων. Χρησιμοποιούνται τιμές μετρήσεων που έχουν ληφθεί από αντιδραστήρα ασυνεχούς λειτουργίας, (εικόνα 3).

 

 ximikimixanologiaii3

Εικόνα 3. Αντιδραστήρας ασυνεχούς λειτουργίας

 

  • Καύση – κινητήρες εσωτερικής καύσης. Επεξηγείται σε πραγματική κλίμακα η λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης (κινητήρας αυτοκινήτου, εικόνα 4).

 

 ximikimixanologiaii4

Εικόνα 4. Κινητήρας εσωτερικής καύσης

 

  • Υπολογισμοί σε εναλλάκτη διπλού σωλήνα. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται τιμές που λαμβάνονται από σύστημα εναλλάκτη διπλού σωλήνα νερού – νερού, (εικόνα 5).

 

 ximikimixanologiaii5

Εικόνα 5. Εναλλάκτης διπλού σωλήνα

 

  • Υπολογισμοί σε ψυκτικό κύκλωμα. Χρησιμοποιούνται οι τιμές μετρήσεων που λαμβάνονται από ανάλογη διάταξη, (εικόνα 6).

   

 ximikimixanologiaii6

Εικόνα 6. Ψυκτικό κύκλωμα

 

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγητής Εφαρμογών Κωνσταντίνος Βασιλειάδης