Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Μεταφορά Αποθήκευση και Διανομή Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon Μεταφορά Αποθήκευση και Διανομή Φυσικού Αερίου

Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Μεταφορά Αποθήκευση και Διανομή Φυσικού Αερίου διεξάγονται ασκήσεις με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες στους εξής τομείς:

 • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη δικτύων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης φυσικού αερίου.
 • Τοποθέτηση, ρύθμιση και σωστή λειτουργία συσκευών καταναλώσεων φυσικού αερίου.

Στα πλαίσια αυτά διεξάγονται οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων – συσκευή ΒRIGON.
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου. (εικόνα1).
 • Προσδιορισμός βαθμού απόδοσης συστήματος καυστήρα – λέβητα, (εικόνα 2).
 • Αποθήκευση αερίων καυσίμων – κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας.
 • Ανιχνευτές αερίου – ηλεκτροβάνες – τετράοδες βάνες.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. (Κανόνες και μέτρα προστασίας). Διάγνωση και επίλυση βλαβών σε συσκευές – εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, (εικόνα 3).
 • Σύνδεση κεντρικού δικτύου με οικιακό – βιομηχανικό εξοπλισμό, (ρυθμιστές πίεσης – φίλτρα – έλεγχος στεγανότητας).
 • Σύγκριση καυστήρα υγρών καυσίμων με καυστήρα αερίων καυσίμων, (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα).
 • Εγκατάσταση κεντρικού λεβητοστασίου – boiler – σωληνώσεων για οικιακή κατανάλωση με χρήση φυσικού αερίου.
 • Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου εντός κτηρίων.
 • Συμπλήρωση εντύπων για αδειοδότηση  εγκατάστασης παροχής φυσικού αερίου.
 • Πρακτική πειραματική εφαρμογή στη διανομή φυσικού αερίου. Είδη σωληνώσεων, συγκόλληση σωληνώσεων, σύνδεση εξαρτημάτων, τρόποι στεγανοποίησης.

Ειδική βαρύτητα δίδεται στο κεφάλαιο των Μελετών Οικιακών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Στα πλαίσια αυτά επεξηγείται ο θεσμός και διανέμεται η ισχύουσα νομοθεσία.

metafKApothFA1 

Εικόνα 1. Σύστημα καυστήρα φυσικού αερίου

metafKApothFA2 

Εικόνα 2. Κυτίο προσδιορισμού βαθμού απόδοσης καυστήρα – λέβητα

 metafKApothFA3

Εικόνα 3. Διάφοροι μετρητές – ανιχνευτές

  

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγήτρια Εφαρμογών Μαρία Παπαδοπούλου