Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

PostHeaderIcon Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

Στο εργαστήριο του μαθήματος Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου διεξάγονται ειδικές ασκήσεις με σκοπό την παροχή δεξιοτήτων στους φοιτητές σχετικών

 • με τον έλεγχο συστημάτων λειτουργίας μονάδων τεχνολογίας πετρελαίου και
 • με τον έλεγχο της ποιότητας και των προδιαγραφών του αργού πετρελαίου.

Οι φοιτητές εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.

Ασκήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Απόσταξη αργού πετρελαίου σύμφωνα με την ASTM D 2892.
 • Κατασκευή ΤΒΡ-καμπυλών διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου από αποστακτικά δεδομένα.
 • Μετατροπή ASTM-καμπυλών σε ΤΒΡ-καμπύλες.
 • Ανάλυση μοριακής δομής με IR-δεδομένα.
 • Προσδιορισμός της σύστασης βενζινών από αεριοχρωματογραφικά δεδομένα.
 • Προσδιορισμός του αριθμού οκτανίων (RON-MON) από αεριοχρωματογραφικά δεδομένα.
 • Μελέτη υδρογόνωσης ακόρεστων υποστρωμάτων με ομογενή καταλυτικά συστήματα ροδίου (Rh).
 • Μελέτη αναμόρφωσης άμεσων αποστακτικών βενζινών (Straight run) με ετερογενή καταλυτικά συστήματα λευκόχρυσου (Pt).
 • Μελέτη υδροφορμυλίωσης κλασμάτων LCN (ελαφριάς καταλυτικής νάφθας) με ομογενή καταλυτικά συστήματα ροδίου (Rh), κτλ.

Στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου διεξάγεται παράλληλα  ερευνητική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. Ως αντικείμενα έρευνας αναφέρονται ενδεικτικά η μοντελοποίηση ιδιοτήτων καυσίμων (π.χ. προσδιορισμός του αριθμού οκτανίων βενζινών με δεδομένα αεριοχρωματογραφικής ανάλυσης, επίδραση της μερικής υδρογόνωσης στις ιδιότητες των καυσίμων, κτλ.), παραγωγή βελτιωμένων νέων συστατικών βενζινών (π.χ. μετατροπή LCN κλασμάτων σε οξυγονούχα κλάσματα), καταλυτικές μετατροπές με  ομογενή καταλυτικά συστήματα (π.χ. υδροφορμυλίωση LLCN κλασμάτων), υδρογονώσεις ακόρεστων υποστρωμάτων με ομογενή καταλυτικά συστήματα (π.χ. υδρογόνωση μίγματος αλδεϋδών με καταλυτικά συστήματα ροδίου, κτλ.)

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ximiaKTexnologiaPetr1 

Εικόνα 1. Αντιδραστήρας ασυνεχούς λειτουργίας

ximiaKTexnologiaPetr2 

 Εικόνα 2. Αέριοι χρωματογράφοι

ximiaKTexnologiaPetr3 

 Εικόνα 3. Πύργος απόσταξης

 

 Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγήτρια Εφαρμογών Αναστασία Λαζαρίδου