Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Γεωφυσικές Καταγραφές

PostHeaderIcon Γεωφυσικές Καταγραφές

Οι Γεωφυσικές Καταγραφές Γεωτρήσεων σε ασωλήνωτες γεωτρήσεις κατά τη φάση της ερευνητικής ανόρυξης αποτελούν το μοναδικό «εργαλείο» συνεχούς κατά βάθος καταγραφής των πετροφυσικών χαρακτηριστικών των διατρηθέντων γεωλογικών σχηματισμών. Αποτελούν επίσης «εργαλείο» της αναγνώρισης / πιστοποίησης υδρογονανθράκων ή άλλων ορυκτών πόρων συμπεριλαμβανομένου και του νερού.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές είναι βασική προδιαγραφή στην ανόρυξη γεωτρήσεων, αποτελώντας σημαντικό συντελεστή στο σχεδιασμό εκμετάλλευσης υπόγειων ενεργειακών κοιτασμάτων και άλλων ορυκτών πόρων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής των γεωφυσικών καταγραφών με έμφαση στο αποτέλεσμα της ερμηνείας τους στις γεωτρήσεις: Ενδεικτικά αναφέρονται οι ασκήσεις:

  • Υπολογισμός της φυσικής ακτινοβολίας γ.
  • Υπολογισμός της θερμοκρασίας διατρηθέντων γεωλογικών σχηματισμών.
  • Ηλεκτρικές διαγραφίες.
  • Υπολογισμός ηλεκτρικών αντιστάσεων.
  • Υπολογισμός πορώδους.
  • Διόρθωση μέτρησης πορώδους από ακουστικές διαγραφίες λόγω ποσοστού αργίλου.
  • Ραδιενεργές διαγραφίες – διόρθωση διαγραφιών νετρονίων και πυκνότητας περιβάλλοντος γεώτρησης.
  • Υπολογισμός πορώδους από διαγραφίες νετρονίων και πυκνότητας.
  • Εκτίμηση της διαπερατότητας πετρωμάτων από το πορώδες και το βαθμό κορεσμού του γεωλογικού σχηματισμού.

Στο εργαστήριο διεξάγεται παράλληλα και έρευνα. Ενδεικτικά αναφέρεται το εκτελεσθέν έργο «Rock n’Oil the Cavala band» στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης με αντικείμενο τη μελέτη των πετροφυσικών χαρακτηριστικών και την αύξηση της διαπερατότητας.

geofKatagr1

Εικόνα 1. Όργανο εργαστηρίου μέτρησης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, ABEM Terrameter LS (πρόσοψη)

geofKatagr2

Εικόνα 2. Όργανο μέτρησης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, ABEM Terrameter LS ( πλάγια όψη)

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγητής Ευάγγελος Καργιώτης