Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Σχέδιο Χημικών Βιομηχανιών

PostHeaderIcon Σχέδιο Χημικών Βιομηχανιών

Σκοπός του εργαστηρίου του μαθήματος Σχέδιο Χημικών Βιομηχανιών είναι η απόκτηση ικανότητας από τους φοιτητές του Τμήματος για κατανόηση κατ΄ αρχήν και περαιτέρω επεξεργασία των ακόλουθων διαγραμμάτων ροής:

  • Μπλόκ διάγραμμα.
  • Μεθοδολογικό διάγραμμα ροής.
  • Διάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτητές του Τμήματος μελετούν αναλυτικά έτοιμα διαγράμματα μονάδων παραγωγής οξέων, μονάδων επεξεργασίας πετρελαίου και παραγωγής βιοντήζελ για να κατανοήσουν με βάση τα διαγράμματα την παραγωγική διαδικασία των μονάδων. Παράλληλα εξασκούνται στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Αφού αποκτήσουν σχετική εμπειρία,

  • σχεδιάζουν διαγράμματα άλλων μονάδων χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση ως οδηγό τα διαγράμματα που έχουν μελετήσει,
  • υπολογίζουν σε  διάφορα τμήματα των μονάδων τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας.

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγητής Εφαρμογών Δημήτριος Μαρμάνης