Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Προσομοιώσεις Χημικών Διεργασιών

PostHeaderIcon Προσομοιώσεις Χημικών Διεργασιών

Στο εργαστήριο Προσομοιώσεων Χημικών Διεργασιών διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις προσομοιώσεων σε Η/Υ πραγματικών χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην πετρελαϊκή βιομηχανία με στόχο να καταστήσουν τους φοιτητές ικανούς να μετατρέπουν πραγματικές χημικές διεργασίες σε διαδικασίες προσομοίωσης με χρήση εξειδικευμένου προσομοιωτή.

Επιπλέον η χρήση του προσομοιωτή καλλιεργεί την ικανότητα των φοιτητών στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας προσομοιωμένης χημικής διεργασίας με στόχο τη βέλτιστη λειτουργίας της.

Στα πλαίσια αυτά διεξάγονται οι παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις χρησιμοποιώντας Η/Υ συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο.

 • Βασικό περιβάλλον προσομοίωσης: Εισαγωγή στις προσομοιώσεις χημικών διεργασιών και γνωριμία με το βασικό περιβάλλον προσομοίωσης της εφαρμογής.
 • Διαγράμματα ροής: Ανάλυση διαγραμμάτων ροής, ονοματολογία μονάδων, συσκευών και ρευμάτων. Δημιουργία διαγραμμάτων ροής στο περιβάλλον προσομοίωσης.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργου: Σχεδιασμός πειραματικής μονάδας χημικής διεργασίας και ανάπτυξη της προσομοίωσης της.
 • Διαχείριση παλέτας αντικειμένων και γραμμών εργαλείων: Κατάλληλη χρήση βασικών εργαλείων και αντικειμένων της εφαρμογής προσομοίωσης.
 • Προσομοίωση χημικής διεργασίας επεξεργασίας φυσικού αερίου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πραγματικής μονάδας προσομοίωσης χημικής διεργασίας φυσικού αερίου.
 • Προσομοίωση χημικής διεργασίας επεξεργασίας αργού πετρελαίου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πραγματικής μονάδας προσομοίωσης χημικής διεργασίας αργού πετρελαίου.
 • Μελέτη ισοζυγίων - ανάπτυξη λογικών διεργασιών και σύνθετων αλγορίθμων: Δημιουργία, μελέτη και ερμηνεία πολλαπλών ισοζυγίων σε προσομοιωμένη χημική βιομηχανική μονάδα. Ανάπτυξη λογικών διεργασιών και σύνθετων αλγορίθμων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών μονάδων.
 • Δημιουργία – κατάλληλη χρήση ψευδοσυστατικών (hypotheticals): Κατανόηση και κατάλληλη δημιουργία – χρήση υποθετικών συστατικών σε σύνθετες συστάσεις.
 • Χρήση αλληλεπιδραστικών εργαλείων υπολογισμών: Κατανόηση συμβολής των διαθέσιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων υπολογισμών της εφαρμογής.
 • Μέθοδος ανίχνευσης βλαβών I: Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης βλαβών. Ανίχνευση – επίλυση δυσλειτουργιών, βλαβών, παραλήψεων και υπερπαραμετροποιήσεων προσομοίωσης.
 • Μέθοδος ανίχνευσης βλαβών II: Ανίχνευση σύνθετων βλαβών χημικών βιομηχανιών και επιτυχής επίλυσή τους.
 • Συνδυαστική άσκηση δημιουργίας προσομοίωσης χημικής βιομηχανικής μονάδας: Εφαρμογή όλων των αποκτηθέντων γνώσεων για τη δημιουργία πολύπλοκης προσομοίωσης πραγματικής χημικής βιομηχανικής μονάδας.

Στο εργαστήριο διεξάγονται παράλληλα ερευνητικές εργασίες στο τομέα των προσομοιώσεων καταλυτικών αντιδράσεων υδροφορμυλίωσης και υδρογόνωσης σύνθετων οργανικών υποστρωμάτων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος