Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Γεωτρήσεις

PostHeaderIcon Γεωτρήσεις

Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Γεωτρήσεις διεξάγονται επιλεγμένες ασκήσεις από τον τομέα της ποιότητας και της σταθερότητας των διατρητικών ρευστών με στόχο την κατανόηση κατ΄ αρχήν από τους σπουδαστές των ιδιοτήτων των διατρητικών ρευστών. Στη συνέχεια επεξηγείται η μέτρηση των ιδιοτήτων των ρευστών αυτών με τα σχετικά όργανα μέτρησης και ελέγχου γεωτρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά διεξάγονται οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση τις ανάλογες συσκευές:

 • Μέτρηση πυκνότητας διατρητικού ρευστού, (εικόνα 1).
 • Μέτρηση ιξώδους διατρητικού ρευστού, (εικόνα 2).
 • Ιξωδόμετρο τύπου χοάνης.
 • Χειροκίνητο ροόμετρο, (εικόνα 2).
 • Ηλεκτρονικό ροόμετρο.
 • Μέτρηση αντοχής σε διάτμηση.
 • Μέτρηση ιδιοτήτων διήθησης, (κοινή και μινιατούρα φιλτρόπρεσσα, (εικόνα 1).
 • Προσδιορισμός περιεχομένου σε άμμο.
 • Ανάλυση διαμέτρου σωματιδίων με υγρό κοσκίνισμα και με ειδική μεταλλική πλάκα.
 • Απαερίωση διατρητικού ρευστού.
 • Μετρητής της ηλεκτρικής σταθερότητας του διατρητικού ρευστού.
 • Προσδιορισμός κατιόντων υδρογόνου (pH)
 • Μέτρηση διάβρωσης από οξυγόνο.
 • Προσδιορισμός περιεχομένου σε έλαιο, νερό, στερεό και άργιλο, (εικόνα 3α).
 • Προσδιορισμός χλωριόντων σε διήθημα διατρητικού ρευστού που έχει βάση το νερό, (εικόνα 3β).
 • Μέτρηση της λιπαντικής ικανότητας του διατρητικού ρευστού, (εικόνα 4).
 • Προσδιορισμός της ολικής σκληρότητας σε διήθημα διατρητικού ρευστού που έχει βάση το νερό.
 • Δοκιμή των υλικών απώλειας κυκλοφορίας.

Εκτός από τις μετρήσεις επεξηγείται αναλυτικά η χρήση του εξοπλισμού και οι προς μελέτη ιδιότητες του διατρητικού ρευστού.

geotr1

Εικόνα 1. Ζυγός διατρητικού ρευστού και φιλτρόπρεσα                    

 

geotr2

Εικόνα 2. Χειροκίνητο ροόμετρο

 

geotr3 

Εικόνα 3α. Αποστακτήρας νερού και ελαίου                    

Εικόνα 3β. Συσκευή μέτρησης περιεχομένου σε χλωρίδια

 

geotr4

Εικόνα 4. Συσκευή μέτρησης λιπαντικής ικανότητας διατρητικού ρευστού

 

 

Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Καθηγήτρια Εφαρμογών Μαρία Παπαδοπούλου