Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα

LOGO-CHEM7 Medium

 

 mscbanner2017July

strategicCover     odigosSpoudon     courseOutline

 

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών. Του μοναδικού Τμήματος στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα  των δύο (2) κατευθύνσεων.

Επειδή οι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο Τμήμα, (για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής, (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).      

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας.

Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο.

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για την ίδρυση του Τμήματος, τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών του, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις γενικότερες δραστηριότητες του Τμήματος. Απευθύνεται κατά συνέπεια σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος για την παροχή σ΄ αυτούς κάθε τρέχουσας πληροφορίας σε θέματα των σπουδών τους.

Ευάγγελος Καργιώτης

Καθηγητής

Πρόεδρος του Τμήματος

PostHeaderIcon Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σύμφωνα με την αρ. 19/29.5.2018, θέμα 3o, Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος ανακοινώνονται σχετικά τα εξής:

Η διαδικασία κατάταξης των πτυχιούχων στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ. Και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα ανά κατεύθυνση:

Μηχανολόγων Μηχανικών

1. Μαθηματικά

2. Θερμοδυναμική

3. Τεχνική Μηχανική.

 

Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1. Μαθηματικά

2. Θερμοδυναμική

3. Γενική Χημεία.

 

Η ύλη των μαθημάτων είναι η εξής:

 

 

1. Θερμοδυναμική

ΥΛΗ

Εισαγωγή, Θερμοδυναμικά Συστήματα, Καταστατικές Εξισώσεις, Θερμοδυναμικά Αξιώματα, Θερμοδυναμικά Μεγέθη και Έννοιες: Εσωτερική Ενέργεια, Εντροπία, Ενθαλπία. Θερμοδυναμικές Μεταβολές, Θερμοδυναμικά κύκλα: Carnot, Otto, Diesel., Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης, Υγρός Ατμός, Καταστατικά Μεγέθη Ατμών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

1.Μανώλης Μ. Σωτηρόπουλος, «Θερμοδυναμική», Εκδ. ΙΩΝ

2. Γιάννης Θ. Κάππος, «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι», Εκδ. Κλειδάριθμος

3. Michel A. Boles, «Θερμοδυναμική για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα

2. Μαθηματικά

ΥΛΗ

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής, γραμμική άλγεβρα Ι, συναρτήσεις σειράς, διαφορικές εξισώσεις Ι.

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, γραμμική άλγεβρα ΙΙ, διαφορικές εξισώσεις ΙΙ.

Mετασχηματισμός Laplace, ειδικά κεφάλαια.

3. Γενική Χημεία

ΥΛΗ

Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων.

Εκφράσεις περιεκτικότητας και συγκέντρωσης διαλυμάτων - υπολογισμοί.

Χημικές αντιδράσεις αντικατάστασης και οξειδοαναγωγής.

Στοιχειομετρία και απόδοση χημικών αντιδράσεων.

Δομή του ατόμου, κβαντικοί αριθμοί, ηλεκτρονική διαμόρφωση ατόμων, ευσταθείς ηλεκτρονικές διαμορφώσεις.

Χημικοί δεσμοί, ατομικά και μοριακά τροχιακά, υβριδισμός.

Οξέα, βάσεις, άλατα, δείκτες, pH, ιοντισμός, υδρόλυση, ρυθμιστικά διαλύματα.

Χημική κινητική, ταχύτητα και τάξεις αντίδρασης, μηχανισμοί αντίδρασης, καταλύτες, κατάλυση.

Ηλεκτροχημικά στοιχεία, συσσωρευτές,

Διάβρωση και προστασία μετάλλων, παθητικοποίηση,

Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - ομόλογες σειρές - ονοματολογία.

Ισομέρεια.

Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Ι. Τοσσίδη, «Γενική και Ανόργανη Χημεία», Εκδόσεις ΖΗΤΗ

2. D.D. Ebbing, S.D. Gammon, «Γενική Χημεία», Εκδόσεις Τραυλός

4. Τεχνική Μηχανική

ΥΛΗ

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Θεμελιώδεις αρχές. Συστήματα δυνάμεων: σύνθεση συνεπιπέδων συντρεχουσών δυνάμεων, Ροπή δύναμης ως προς σημείο και άξονα. Δυνάμεις στο χώρο. Ισορροπία απόλυτα στερεού σώματος: συνθήκες ισορροπίας, φορείς και φορτία, στηρίξεις. Τριβή. Σύνθετοι φορείς: δικτυώματα, δοκός Gerber, μηχανισμοί. Εσωτερικές δυνάμεις: τάση, φορτία διατομής, διαγράμματα φορτίων. Κέντρο βάρους – ροπές αδράνειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Εμμ. Γδούτου – Κ. Κάλφα "Αρχές Στατικής του Στερεού Σώματος"

2. Ε. Γ. Μαρκέτου  ‘’Τεχνική Μηχανική – Τόμος 1 Στατική’’

3. Δ.Ε. Παναγιωτουνάκου ‘’Μηχανική Ι (Στατική)’’

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα από 01.11.2018 έως 15.11.2018.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 3 έως 20 Δεκεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

PostHeaderIcon Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στηΣυνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ & ΜηχανολόγωνΜηχανικών Τ.Ε. και ορισμός εφορευτικής επιτροπής.
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 

PostHeaderIcon Ορκωμοσίας των Πτυχιούχων

Σας προσκαλούμε στην τελετή Ορκωμοσίας των Πτυχιούχων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών που θα γίνει την Παρασκευή 1/6/2018 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ. 

 

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

Ώρα 10:30: Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ώρα 11:30: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ. Ε. 

Ώρα 12:30: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ. Ε.