Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

PostHeaderIcon ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 793/τ.Β’/27.02.2021 η Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών αναστέλλεται έως τις 08/03/2021 (Περίπτωση 9 - σελ. 8967). Για τους φοιτητές που έχουν έγκριση για τηλεργασία, η πρακτική συνεχίζεται κατά τον ίδιο τρόπο.