Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

PostHeaderIcon ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη οδηγία (ΦΕΚ 1699/τ.Β'/05-05-2020), δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Φορέα Πρακτικής Άσκησης και με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε φορέα.

Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης των πρακτικών των φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου που διακόπηκαν αλλά και των πρακτικών του εαρινού εξαμήνου που ήταν να αρχίσουν στη 01/04/2020, ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020 (01/06/2020).

Ως εκ τούτου, για όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν ή επρόκειτο να αρχίσουν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ, θα δημιουργηθούν νέες συμβάσεις:

  • Για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου των οποίων η πρακτική διακόπηκε, η ημερομηνία λήξης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες που χάθηκαν μεταξύ 17/03/2020 και 30/04/2020.
  • Για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που επρόκειτο να αρχίσουν στη 01/04/2020, η πιθανή ημερομηνία λήξης θα είναι στις 30/11/2020.

 

Για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ:

Οι φοιτητές που διεξήγαγαν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και διεκόπη προσωρινά, θα πρέπει να φροντίσουν για τη δημιουργία νέων συμβάσεων, σε συνεννόηση με τους φορείς απασχόλησης.

Η ημερομηνία λήξης της νέας σύμβασης, θα λαμβάνει υπόψη, την παράταση ίσου χρονικού διαστήματος με αυτό της απαγόρευσης και το σύνολο των ημερών απασχόλησης θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών (6 μήνες).

Οι φοιτητές που επρόκειτο να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, θα πρέπει εκ' νέου να έρθουν σε συνεννόηση με τους φορείς απασχόλησης και να προσαρμόσουν τις συμβάσεις τους, στις νέες ημερομηνίες έναρξης. Η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι από 11.5.2020 και μετέπειτα, εφόσον οι φορείς στους οποίους θα διεξάγουν την πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες δίδονται σε καθημερινή βάση στην ιστοσελίδα http://work.emt.ihu.gr/