Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PostHeaderIcon ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ως μάθημα και σε έντυπο)


Με βάση τον νέο Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών, οι Πτυχιακές Εργασίες αναλαμβάνονται κάθε αρχή εξαμήνων (χειμερινό ή εαρινό).
Ο/Η φοιτητής/τρια έρχεται σε συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια όποτε και γίνεται η ανάληψη του θέματος στη Γραμματεία (υπογεγραμμένο έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας).
Κατόπιν, ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει το μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δηλώσεις μαθημάτων).
Αν ο/η φοιτητής/τρια έλθει σε συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα μετά τη λήξη υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, τότε μπορεί να δηλώσει το μάθημα της Πτυχιακής εργασίας και να γίνει επίσημα η ανάληψη θέματος στο επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).
Η πτυχιακή εργασία είναι και αντιμετωπίζεται όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
Συνεπώς υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία ανάληψης πτυχιακών εργασιών, η οποία συμπίπτει με αυτήν των δηλώσεων μαθημάτων, από πλευράς των φοιτητών/τριων.