Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ"

PostHeaderIcon ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ"

 Για την εξεταστική περίοδο Εαρινού εξαμήνου 2018 – 2019, η εξέταση της ΘΕΩΡΙΑΣ του μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ", Β' Εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Οι Α'ετεις φοιτητές με Κατεύθυνση ΤΠΦΑ θα εξετασθούν αποκλειστικά στην ύλη του κ.Κύζα.

- Οι Α'ετεις φοιτητές με Κατεύθυνση Μηχανολογία θα εξετασθούν στην ύλη του κ.Τσακατάρα.

- Οι φοιτητές παλαιότερων ετών και των δύο κατευθύνσεων (ΤΠΦΑ και Μηχανολογία) θα εξετασθούν αποκλειστικά στην ύλη του κ.Τσακατάρα.

 

Οι διδάσκοντες καθηγητές

Γιώργος Κύζας

Γιώργος Τσακατάρας