Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

PostHeaderIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στο μηχανογραφικό Δελτίο 2016 το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. επαναλαμβάνεται δύο φορές διότι λειτουργούν σε αυτό δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με κωδικό Τμήματος/Κ.Α.:471

- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. με κωδικό Τμήματος/Κ.Α.: 513

Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν με προσοχή την κατεύθυνση του Τμήματος που επιθυμούν και η οποία αναγράφεται στο τέλος μετά την ονομασία του Τμήματος