Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Μαθήματα επιλογής

PostHeaderIcon Μαθήματα επιλογής

Σε φοιτητές που έχουν εξεταστεί σε περισσότερα μαθήματα (επιλογής), θα λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό πτυχίου τα μαθήματα επιλογής με τη μεγαλύτερη συνεισφορά (λόγος βαθμού προς πιστωτικές μονάδες). Από τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη στο βαθμό πτυχίου, δύο (2) κατά μέγιστο, μπορούν μετά από αίτηση του φοιτητή να αναγράφονται στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και το Παράρτημα Διπλώματος.