Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Το Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών γίνεται 5ετούς φοίτησης

PostHeaderIcon Το Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών γίνεται 5ετούς φοίτησης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, κατ’ εφαρμογή του αρ. 77 παρ. 1 του ν. 4310/2014, επεκτείνεται σε πέντε (5) έτη, προκειμένου οι απόφοιτοι να λάβουν τον ενιαίο τίτλο του Τμήματος. Η πενταετής φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. Αφορά μόνο αυτούς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Για τους υπολοίπους ισχύει η σημερινή κατάσταση. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πενταετή φοίτηση να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος