Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Πρακτική Άσκηση 2015

PostHeaderIcon Πρακτική Άσκηση 2015

Γνωστοποιείται ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρακτική τους άσκηση από 01.04.2015 έως 30.09.2015 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ως εξής:

Α) Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, από 02.02.2015 έως 17.02.2015, στο γραφείο πρακτικής άσκησης  ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ΤΕΙ ΑΜΘ (κ. Ελένη Κουλουρά, 2510 462151).

Β) Μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ, από 02.02.2015 έως 20.03.2015, στη γραμματεία του Τμήματος.

Εάν η θέση για την Πρακτική Άσκηση έχει βρεθεί από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή στον ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα χρονικά πλαίσια.

Η Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Αναστασία Λαζαρίδου