Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Ύλη Τεχνική Μηχανική 2013

PostHeaderIcon Ύλη Τεχνική Μηχανική 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Θεμελιώδεις αρχές. Συστήματα δυνάμεων: σύνθεση συνεπιπέδων συντρεχουσών δυνάμεων, Ροπή δύναμης ως προς σημείο και άξονα. Δυνάμεις στο χώρο. Ισορροπία απόλυτα στερεού σώματος: συνθήκες ισορροπίας, φορείς και φορτία, στηρίξεις. Τριβή. Σύνθετοι φορείς: δικτυώματα, δοκός Gerber, μηχανισμοί. Εσωτερικές δυνάμεις: τάση, φορτία διατομής, διαγράμματα φορτίων. Κέντρο βάρους – ροπές αδράνειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Εμμ. Γδούτου – Κ. Κάλφα "Αρχές Στατικής του Στερεού Σώματος"

2. Ε. Γ. Μαρκέτου  ‘’Τεχνική Μηχανική – Τόμος 1 Στατική’’

3. Δ.Ε. Παναγιωτουνάκου ‘’Μηχανική Ι (Στατική)’’