Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Ύλη Θερμοδυναμική 2013

PostHeaderIcon Ύλη Θερμοδυναμική 2013

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Εισαγωγή, Θερμοδυναμικά Συστήματα, Καταστατικές Εξισώσεις, Θερμοδυναμικά
Αξιώματα, Θερμοδυναμικά Μεγέθη και Έννοιες: Εσωτερική Ενέργεια,
Εντροπία, Ενθαλπία. Θερμοδυναμικές Μεταβολές, Θερμοδυναμικά κύκλα:
Carnot, Otto, Diesel. Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης, Υγρός Ατμός,
Καταστατικά Μεγέθη Ατμών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

1.Μανώλης Μ. Σωτηρόπουλος, «Θερμοδυναμική», Εκδ. ΙΩΝ

2. Γιάννης Θ. Κάππος, «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι», Εκδ. Κλειδάριθμος

3. Michel A. Boles, «Θερμοδυναμική για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα