Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών

PostHeaderIcon Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Αναρτήθηκε το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών με τις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Το 60% περίπου των μαθημάτων είναι κοινό και στις δύο κατευθύνσεις. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά μαθήματα της μιας ή της άλλης κατεύθυνσης.

Ανακοινώνεται επίσης πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων «παλαιού» και αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς ένα μάθημα του «παλαιού» Προγράμματος Σπουδών που δεν αναφέρεται στο αναθεωρημένο , θα αντιστοιχίσουν το μάθημα αυτό με μάθημα του αναθεωρημένου  Προγράμματος σύμφωνα με τον πίνακα.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος